Møteplan 2020

5. februar:       Medlemsmøte

4. mars:           Årsmøte

1. april:           Medlemsmøte  AVLYST

2. september:  Medlemsmøte

7. oktober:      Medlemsmøte

4. november:   Medlemsmøte

2. desember:   Juleavslutning med juletallerken.

Eit eller fleire av medlemsmøta kan bli haldne på andre stadar enn Mork,-  gjerne som ein tur eller på eit gjestehus der vi kan få servert ein middagsrett.

Møta våre vert arrangerte første onsdag kl 14.00 i kvar månad og vert normalt haldne på Mork Rehab senter.

Møteplan 2019

6. februar:   Ordinært medlemsmøte på Mork - tema:  Talevanskar/afasi  v/ Turid Alise Lindset

6. mars:       Årsmøte på Mork

3. april:  Ordinært medlemsmøte på Mork - tema: Psylisk helse  v/ Nina Larsen

Mai:  sosial arrangement  med middag, truleg på Sandsøya

4. september:  Ordinært medlemsmøte på Mork

2. oktober: Ordinært medlemsmøte på Mork

6. november: Ordinært medlemsmøte på Mork

4. desember:  Medlemsmøte med juletallerken. 

Møteplan for 2018

7. februar - ordinært medlemsmøte på Mork

7. mars  -  årsmøte på Mork

4. april - ordinært medlemsmøte på Mork

5. september- ordinært medlemsmøte på Mork

3. oktober - medlemsmøte med middag.  Stad ikkje bestemt.  Styret vil gjerne ha forslag til kvar samlinga bør vere.

7. november - ordinært medlemsmøte på Mork

5. desember - juleavslutning med julemat.

Førebels møteplan for 2017

Medlemsmøta er på Mork Rehabiliteringsssenter

Medlemsmøta er på Mork Rehabiliteringsssenter

1. februar:  Årsmøte på Mork Rehab senter

1. mars.      Medlemsmøte

5. april:       Medlemsmøte

6. september:  Medlemsmøte

4. oktober:     Medlemsmøte

1. november.  Medlemsmøte

6. desember.  Medlesmøte med juleavslutning

Medlemsmøta er på Mork Rehabiliteringssenter

Medlemsmøta er på Mork Rehabiliteringssenter

Møteplan for hausten 2016

7. september  kl 14.00 på  Mork Rehabiliteringssenter.  På møtet deltek Ingebjørg Gurskevik Rogne og Marit Herø Ulla.

12. oktober  kl 14.00 på  Runde Miljøsenter

9. november kl 14.00 på  Mork Rehabiliteringssenter.

7. desember kl 14.00 på Sunnmøre Folkehøgskule.  Juletallerken.

Del denne siden