Styret i NFS for Søre Sunnmøre

Styret for 2020 består av:

Helge Viddal  (styremedlem)

Hallvard Takset  (kasserar)

Ragnhild Remøy (sekretær)

Inger Johanne Lillestøl (styremedlem)

Knut Aambø  (styremedlem)

 

Vara:  Lisbeth Sæter og Hildegunn Lande

 

 

Del denne siden