Møteplan 2019

6. februar:   Ordinært medlemsmøte på Mork - tema:  Talevanskar/afasi  v/ Turid Alise Lindset

6. mars:       Årsmøte på Mork

3. april:  Ordinært medlemsmøte på Mork - tema: Psylisk helse  v/ Nina Larsen

Mai:  sosial arrangement  med middag, truleg på Sandsøya

4. september:  Ordinært medlemsmøte på Mork

2. oktober: Ordinært medlemsmøte på Mork

6. november: Ordinært medlemsmøte på Mork

4. desember:  Medlemsmøte med juletallerken. 

Møteplan for 2018

7. februar - ordinært medlemsmøte på Mork

7. mars  -  årsmøte på Mork

4. april - ordinært medlemsmøte på Mork

5. september- ordinært medlemsmøte på Mork

3. oktober - medlemsmøte med middag.  Stad ikkje bestemt.  Styret vil gjerne ha forslag til kvar samlinga bør vere.

7. november - ordinært medlemsmøte på Mork

5. desember - juleavslutning med julemat.

Førebels møteplan for 2017

Medlemsmøta er på Mork Rehabiliteringsssenter

1. februar:  Årsmøte på Mork Rehab senter

1. mars.      Medlemsmøte

5. april:       Medlemsmøte

6. september:  Medlemsmøte

4. oktober:     Medlemsmøte

1. november.  Medlemsmøte

6. desember.  Medlesmøte med juleavslutning

Medlemsmøta er på Mork Rehabiliteringssenter

Møteplan for hausten 2016

7. september  kl 14.00 på  Mork Rehabiliteringssenter.  På møtet deltek Ingebjørg Gurskevik Rogne og Marit Herø Ulla.

12. oktober  kl 14.00 på  Runde Miljøsenter

9. november kl 14.00 på  Mork Rehabiliteringssenter.

7. desember kl 14.00 på Sunnmøre Folkehøgskule.  Juletallerken.