Styret i NFS for Søre Sunnmøre

John Hide er leiar i foreninga.

Styret for 2019 består av:

John Hide  (leiar)

Hallvard Takset  (kasserar)

Ragnhild Remøy (sekretær)

Inger Johanne Lillestøl (styremedlem)

Knut Aambø  (styremedlem)

 

Vara:  Palma Hide og Hildegunn Lande

 

Webmaster:  Hallvard Takset